До відома споживачів КП «Облводоканал» ЗОР


Комплектація хіміко-бактеріологічної лабораторії СП «Вільнянська дільниця водовідведення» новим сучасним обладнанням при реконструкції очисних споруд каналізації

В м. Вільнянськ проводяться роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд, що експлуатуються структурним підрозділом «Вільнянська дільниця водовідведення» КП «Облводоканал» ЗОР. Проектом передбачена, окрім проведення будівельно-монтажних робіт на основних спорудах технологічного процесу очистки стічних вод, і комплектація хіміко-бактеріологічної лабораторії сучасними приладами і обладнанням.

В процесі реалізації проекту реконструкції придбані сучасні прилади і обладнання такі як:

1. Аналізатор рідини люмінісцентно-фотометричний "Флюорат-02-5М" з комлексними наборами для визначення концентрацій основних забруднюючих речовин у воді (АПАВ, нафтопродукти, феноли, ХСК, жири, нітрити, нітрати, азот амонійний, залізо загальне, хлориди, сульфати)

2. Термореактор лабораторний (обладнання для аналізу ХСК)

3. Аквадистиллятор електричний ДЕ-20

4. Сушильна шафа СНОЛ 24/200 (з калібровкою)

5. Спектрофотометр КФК-3-01 (з калібровкою)

6. рН-метр рН-150 МИ

7. Ваги електронні аналітичні АS 220/С

8. Піч муфельна СНОЛ 15/1100

9. Лабораторні ваги ФЕН-300л з повіркою

10. Оксиметр НІ 9147-04

11. Автоклав електричний «У Тех-8»

Така комплектація лабораторії каналізаційних очисних споруд забезпечить:

- дотримання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про метрологію та метрологічну діяльність», Водного кодексу України, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вільнянська;

- оперативне управління роботою каналізаційних очисних споруд як в цілому, так і окремих ланок технологічного ланцюжка процесу очистки стічних вод, з метою попередження наднормативного забруднення природної екосистеми та непередбачуваних витрат коштів по ліквідації його негативних наслідків;

- дієвий контроль за дотриманням споживачами послуг з водовідведення вимог Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вільнянська з можливістю застосування до порушників у разі перевищення допустимих концентрацій на скиді в міську каналізаційну систему передбачених заходів впливу;

- необхідну точність вимірювань та можливість накопичення даних в комп’ютерних базах;

- суттєву економію як часу на проведення аналізів, так і коштів на придбання хімічних реактивів та оплату електроенергії (за рахунок застосування енергозберігаючих технологій в даних приладах і обладнанні). Так придбаний люмінісцентно-фотометричний аналізатор рідини «Флюорат-02-5М» дозволяє визначати вміст більше 10-ти основних забруднюючих речовин як у забрудненій на вході в каналізаційні очисні споруди, так і в очищеній на виході з каналізаційних очисних споруд стічній воді, а також у воді р. Мокра Московка – приймача стічних вод (вимога Водного кодексу України);

- отримання в органах метрології і стандартизації свідоцтва про технічну компетенцію у відповідності до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- можливість створення і функціонування єдиного регіонального лабораторного центру з надання споживачам якісних послуг по визначенню хімічного складу вод.

Тому, в умовах докорінної зміни нормативно- правового забезпечення сфери контролю якості води та технічного переоснащення лабораторій, встало питання удосконалення працівниками лабораторій знань, умінь та навичок в межах лабораторної спеціальності, оволодіння новими функціональними обов'язками і особливостями трудової діяльності.

В період з 21 травня по 02 червня за рішенням генерального директора КП “Облводоканал” Басанського С.В. та начальника Вільнянської дільниці водовідведення” Котельникової С.І. працівники лабораторій пройшли навчання та склали іспит в Центрі підвищення кваліфікації Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова за 72-х годинною програмою навчання.